Thursday, August 07, 2008

The World And Other Expletives

"Ang Iba't Ibang Ngalan Ng Hangin".
Mikael De Lara Co.
Unang Gantimpala.
Tula.
2008 Don Carlos Palanca Memorial Awards.

Sa'n ka pa.

Back to back.
1st Prize English 2007.
Ngayon sa Pilipino naman.

Bilingual.
Bi-medal.
Bayaw!

Wasak.
Tumbahan na naman ng ito ng Baka.

Mookie Katigbak. 2nd Prize Poetry in English.
Marie La ViƱa. 3rd Prize. Poetry in English.

Congrats sa inyong tatlo!