Monday, May 07, 2007

Bato Balani, Bayaw!

paalala lang. mamaya na 'to:***

some photos from baguio:
moi
red

pineridge
"mine's view". ahehe.