Tuesday, August 22, 2006

CaloocanMag:net, Katipunan
Maraming salamat kay Vlad Gonzales sa wasak na video.