Friday, May 04, 2007

Aleman Kang Bata Ka

"knife, cuts like a knife,
how will i ever heal,
i'm so deeply wounded"

--Rockwell

eto ang sandata ng mga scottish na tinatawag na dirk:at eto ang ilang larawan ng mga mandirigmang marunong gumamit nito:


eto larawan ng isang canadian:eto naman isang batang aleman:panghuli, eto pala isang bagong kuha kay mark cuban: