Wednesday, October 11, 2006

Chupacabraz at Purple Haze

WHEN: Friday the 13th of October, 9PM
WHERE: Purple Haze Bar, T. Morato cor. E. Rodriguez, QC

Mga bayaw at hipag, manood naman kayo at maki wasak!