Thursday, December 01, 2005

moira

i can't believe my little girl's almost two years old
now. ayaw na ngang magpakarga sa kin. naku.
ilang taon na lang, mag memeyk-up na to.
nyay!!